มีปัญหา. สำหรับผู้ใช้งานอย่างเรา เวลามีปัญหาจากการใช้งาน สามารถเปิด ticket ไปที่ VMware Support(GSS) ได้ครับ โดย สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับ

1.เข้าไปที่ web https://customerconnect.vmware.com/ login ด้วย User ลูกค้า ที่ทำการจัดซื้อ Workspace ONE – VMware Product ถ้าเป็น Partner ที่ support ลูกค้า ต้องให้ลูกค้า add permission เข้าไปก่อนครับ (เลื่อนลงไปข้างล่าง ผมรวบรวมข้อมูล kb ไวข้างล่างแล้วครับ)

2.เลือก support – > ตาม Menu ด้านบน , จะshow หน้าจอนี้ ให้เราเรื่องเปิด ตามปัญหาที่เรามีเลย

ผมลองเลือก “Technical Support”

3.จะมี ขั้นตอนการเปิด 4 step โดยจะตรวจสอบ สิทธิ์จาก Account ของลูกค้า

4.เลือก Producrt ที่ต้องการเปิด

5.ให้ เลือก Serverity , Environment ที่ impact (ถ้า cloud – จะ locked ไวแล้ว)

6. Contact Detail ชื่อคนที่จะให้โทรกลับ

7.ให้ Follow 4 step ไปจนจบ จะได้ เลข Ticket

Note : เพิ่มเติมสำหรับ Partner ที่ต้องการให้ ลูกค้า เพิ่มสิทธิ์ ให้เราสามารถเปิด TIcket ได้ ให้ทำตาม KB ด้านล่างครับ

Edit Permission

https://kb.vmware.com/s/article/2070479?lang=en_US

https://kb.vmware.com/s/article/2006977?lang=en_US

https://kb.vmware.com/s/article/2070468?lang=en_US