จากอดีตที่ผ่านมา เราใช้งาน Android แบบ Legacy มานานถึงคราวที่จะต้องเปลี่ยน การทำงานของเรา โดย Google จะไม่ support จาก enroll แบบเดิมๆ ตั้งแต่ Y2020 เป็นต้นไปด้งนั้น เราจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการ manage Android Device ให้เป็นแบบ Enterprise ครับ

ผมทำ compare ความแตกต่างคราวๆ ระหว่าง legacy enterprise ตามภาพเลยครับ

หลักๆ ที่เราต้องไป Enterprise คือ

1.Device Android 10- up ไม่รองรับ Legacy

2.แยก BYOD User / เป็น container เก็บโดยเฉพาะ

3.ต้องทำ Silent Installation., App Update

4.Control Device ให้มี security มากขึ้นโดยไม่ ขึ้นอยู่กับ Hardware Vendor