สำหรับการจัดการเครื่อง Device ที่อยู่ในองค์กร แล้ว อีกอย่างที่เราสนใจกันก็คือ การจำกัด device รุ่นเก่า หรือ end of support จาก Google หรือ Apple

อยากจะบอกว่า Workspace ONE เราทำได้นานแล้วครับ ในการจำกัด version ของ Device ไม่ว่าจะเป็น Windows, iOS , Android หรือ อื่น รวมทั้งยังสามารถกำหนดจำนวน device ต่อ user ได้ เช่น 1 user ใช้ได้ไม่เกิน 3 devices ครับ

มาเร่ิมทำกันครับอย่างง่ายๆเลยครั

1.เข้าไปที่ Settings – Devices & Users. – General – Enrollment เห็นหลายๆ tab ด้านขวา

2.เข้าไปที่ Resetiction เลือก create – Policy Settings – ผมใส่ชื่อ OS limitation ไป

3.เข้าไปแล้วสามารถเลือก type ของ device ที่เราจะ limit , device per user เราเลือก Device Level

แล้ว เรื่อง Platform , version ที่เราจะต้องการ limit ได้เลยครับ

4.ถ้าเราจะเลือก Device Limit Per User ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันเช่น 1 คน 1 device เพื่อที่จะไม่ให้ licenseเกินกว่ากำหนด

5.เพิ่มเติม เราสามารถเลือก enrollment option เพื่อให้ user บอก type ของ device เช่น เครื่อง BYOD หรือ Corp Own

เพิ่มเติมสำหรับ Windows เราสามารถ custom msg เวลาเริ่ม launch Hub service ได้ด้วย

รวมทั้งการตั้งชื่อ device เราเรียกว่าการทำ friendly name

ง่ายๆๆ กับ Workspace ONE