หลายๆ ท่านใช้ Workspace ONE มานาน หรือใช้ MDM ยี่ห้ออื่น จัดการ managed device อาจจะมีทางเลือกไม่มากที่จะทำการ manage device เพราะว่าใน Windows 10 เราใช้งาน 1 MDM ติดตั้งได้ 1 เครื่องเท่านั้นครับ หมายความว่าถ้ามี Intune แล้ว ก็ไม่สามารถลง Workspace ONE หรือ Mobile Iron , IBM MaaS360 ได้

เราจะใช้ use case แบบนี่ก็ต่อเมื่อ

1.ลูกค้ามี MDM – อยู่แล้ว แต่อยากให้เราเข้าไปช่วยบ้างอย่างเช่น

2. DEX/ DEEM – User experince อันนีี้เดียวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไร แต่คราวๆ ดูว่า Device Performance (CPU, Memory) , App Performance (App Crash, App Hang), Connectivity (Wifi) และ User Experince เป็นอย่างไร (Boot ช้า , score ต่ำ)

3.ใช้ Workspace ONE ทำ automation ต่างๆ

1.เรามาเริ่มกันทำ Hub Registered กัน อยากแรกเข้าไปที Setting ตามหน้าจอด้านล่าง

โดยปรกติ Hub Registered จะ disable ให้เรา enable ขึ้นมา โดยอาจจะเลือกบาง group หรือ OG ได้

2.Install Hub และ Enroll device เข้า Workspace ONE อันนี้ทำเหมือนเดิมเลย แต่จะไม่มีการลง Profile หรือ Manage device ที่เครื่อง

3.เมื่อลงแล้วเข้าไปที่ Console จะเห็นแบบนี้

สังเกตุด้านล่าง

4.เมื่อเราเข้าไป Device จะเห็นประมาณนี้

เราสามารถ Action บ้างอย่างได้ แต่ไม่เท่ากันกับ

ส่วน Remote – เรา สามารถ Remote ได้ แต่ต้องลง Assist ก่อน โดยอาศัย 3 Party ครับ

ประมาณนี้ครับ