มาลองใช้ Workspace ONE

Update 22 Aug 2022 พอดีเจอ ขั้นตอนจาก Youtube https://www.youtube.com/watch?v=W2bLRTIghSY Update 8 Aug 2022เพิ่มเติม ต้องอ่านด้วยนะครับhttps://docs.vmware.com/en/VMware-Workspace-ONE/services/ws1cloud-getting-started/GUID-ws1cloud_getting_started.html Update : 17 May 2022onboarding guidehttps://docs.vmware.com/en/VMware-Workspace-ONE/services/ws1cloud-getting-started/GUID-ws1cloud_getting_started.html========================================== เร่ิมกันที่ตรงนี้ นะครับ 1.เข้าไปที่ https://www.vmware.com/workspace-one/free-trial.html 2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ใช้ Email ที่ทำงานเท่านั้นนะครับ ห้ามใช้ gmail , hotmail ,outlook นะครับ 3.Email ที่เคยขอแล้ว จะขอได้ครั้งเดียวนะครับ ไม่สามารถ ขอซ้ำได้ **Email ที่เคยใช้งาน https://console.cloud.vmware.com อาจจะขอ Trial ไม่ได้ครับ กรอกครบ เลือก submit ถ้าสำเร็จจะได้หน้าจอนี้มาครับ 3. กลับมาเช็คเมล์ ที่เรา Register จะเจอ email 2 […]

READ MORE