มาลองใช้ Workspace ONE

Update : 17 May 2022 onboarding guidehttps://docs.vmware.com/en/VMware-Workspace-ONE/services/ws1cloud-getting-started/GUID-ws1cloud_getting_started.html 1.เข้าไปที่ https://www.vmware.com/workspace-one/free-trial.html 2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ใช้ Email ที่ทำงานเท่านั้นนะครับ ห้ามใช้ gmail , hotmail ,outlook นะครับ กรอกครบ เลือก submit ถ้าสำเร็จจะได้หน้าจอนี้มาครับ 3. กลับมาเช็คเมล์ ที่เรา Register จะเจอ email 2 mail ครับ ให้เปิดเมล์ ที่ subject – Get Started with Workspace ONE เลือก Get Started – ปุ่มน้ำเงินได้เลยครับ จะ redirect ไปที่ https://console.cloud.vmware.com/ A.ถ้าไม่มี account ให้เลือก Create Your […]

READ MORE